Opis Proizvoda

Digitalno laserska libela i digitalni uglomer u jednom uređaju

Tehničke karakteristike:

  • Merno područje:0-180 stepeni
  • Rezolucija:0,1 stepen
  • Tačnost:+/-0,1 stepen
  • Merenje nagiba: od 0 do 90 stepeni
  • Rezolucija: 0,1 stepen ili 0,1%
  • Tačnost:0,2 stepena
  • Domet lasera: 20m
  • Tačnost lasera:+/- 0,5mm/1m
  • Dužina:530mm/1000mm
  • Težina:1,3 gk uključujući baterije