Opis Proizvoda

Merni točak (ciklometar-kurvimetar) Geofennel M10:

Obzirom na svoju težinu ovaj merni točak (ciklometar) je najpogodniji za korišćenje po kolovozima. Takođe je jarko narandžaste boje pa je lako uočljiv i po lošim vremenskim uslovima

Glavne osobine instrumenta:

  • Jednostavan za rukovanje
  • Preklopna ručka
  • Ugrađena nožica
  • Precizan brojač (mehanički)
  • Šiljak za skidanje nečistoće